Hög oktanhalt

Oktanhalt innebär att bensinen kan stå emot hetta och tryck som uppstår i motorn, ju högre oktan desto säkrare är det att den inte antänds för tidigt och rikserar att knacka, alltså antändas för tidigt. förr användes bly för att förhindra knackning, men detta ledde till att blyföreningar kom ut i luften och långsamt förgiftade alla i samhället, efter att Clair Patterson kämpat i många år med att förhindra storföretagen från att tillverka blyförgifande bensin börjar nu blyhalterna i samhället och människor minska, Det är speciellt märkbart i barn födda efter 2000 då stora delar av världen helt förbjudit blyprodukter.